salary 1319059 ml

Instalacja systemu kontroli wersji Git pod Windowsem

Stworzenie większego projektu to wyzwanie wymagające wytrwałości i cierpliwości, dlatego należy korzystać z narzędzi, które znacznie ułatwią pracę. Jednym z nich jest system kontroli wersji Git. Służy on do kontrolowanego wprowadzania zmian w projekcie. Od kiedy nasz projekt zacznie współpracować z systemem kontroli wersji, rejestrowane będą wszystkie wprowadzane zmiany. Dzięki temu powrót do poprzedniej wersji będzie wymagał jedynie paru kliknięć. Dzięki Gitowi można także pracować nad jednym projektem w wieloosobowym zespole. Odkryjesz wiele innych zalet Gita, gdy tylko zaczniesz korzystać z tego podstawowego narzędzia każdego programisty.

Jeśli interesują cię różnice między systemami kontroli wersji zapraszamy do obejrzenia naszego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=k03ePRsYs7w

Instalacja

Pierwsze co musimy zrobić, to pobrać instalator z tej strony: http://git-scm.com/download/win i uruchomić go. Podczas instalacji należy wybrać domyślne opcje, i upewnić się przy kroku Adjusting your PATH environment, że mamy wybrane Use Git from the Windows Prompt. Pozwoli to używać komend Gita z normalnego wiersza poleceń (np. cmd.exe) lub powłoki Git Bash.

Instalacja Git

Repozytorium

Aby rozpocząć śledzenie zmian musimy utworzyć nowe repozytorium, czyli miejsce do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami w usystematyzowany sposób.

Zaczniemy od włączenia konsoli Git Bash. W wybranym folderze klikamy prawym przyciskiem myszy na ten folder i wybieramy Git Bash Here.

Teraz musimy skonfigurować Gita aby wszystkie zmiany były oznaczane naszym nazwiskiem oraz e-mailem. Robimy to tylko raz, na początku pracy z Gitem.

Żeby to zrobić, musimy uruchomić dwa polecenia:

1
2
git config --global user.name "Imię i nazwisko"
git config --global user.email mojmail@gmail.com

Następnie tworzymy repozytorium:

1
git init

Otwwarcie konsoli bash zawierającej Git

Zostaniemy powiadomieni o udanym utworzeniu nowego repozytorium. W celu sprawdzenia aktualnego stanu naszego repozytorium używamy polecenia git status. Wywołajmy git status na naszym nowym repozytorium. Oto co otrzymamy w konsoli:

1
2
3
4
5
On branch master
 
Initial commit
 
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Jak widać nasze repozytorium jest puste. Utwórzmy nowy plik tekstowy o nazwie kod.txt i wywołajmy jeszcze raz to polecenie.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
On branch master

No commits yet

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    kod.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Dostaliśmy informacje, że istnieje nowy plik kod.txt, który nie jest śledzony . Aby dodać nasz plik do kontroli wersji skorzystamy z polecenia git add kod.txt, a następnie ponownie sprawdzimy stan przy pomocy git status:

1
2
3
4
5
6
7
8
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:  kod.txt

Tym razem dostajemy informacje, że zmiany są gotowe do zatwierdzenia, czyli znajdują się w poczekalni. Komunikat informuje nas także o tym, że plik zostanie dodany do kontroli wersji przy następnym zatwierdzeniu.

Zatwierdzenie wykonujemy przy pomocy polecenia git commit z parametrem -m, który pozwala dodać krótki opis naszych zmian:

1
git commit -m "Dodanie pliku źródłowego"

Nasze lokalne repozytorium jest już gotowe. Teraz zajmiemy się umieszczeniem go na zewnętrzym serwisie wykorzystującym Gita - GitHub.

GitHub

Pierwszym krokiem będzie utworzenie konta na github.com. Po otwarciu strony, przechodzimy do “Start new project”.

Stworzenie repozytorium na Githubie

Wpisujemy nazwę naszego repozytorium (może ona różnić się od nazwy naszego lokalnego) i tworzymy repozytorium.

Instrukcje po zakończeniu tworzenia repozytorium

Przechodzimy teraz do Git Basha w naszym lokalnym folderze i wywołujemy następujące komendy:

1
git remote add origin URL twojego repozytorium

W moim przypadku:

1
git remote add origin https://github.com/przemodd/Kodologia.git

Powyższa komenda spowoduje dodanie zewnętrznego repozytorium pod nazwą “origin”, które znajduje się pod adresem “https://github.com/przemodd/Kodologia.git”.

Teraz wystarczy “wypchnąć” nasze repozytorium lokalne na GitHub za pomocą polecenia git push origin master.

1
git push origin master

Pamiętaj aby nie umieszczać w repozytorium wrażliwych danych takich jak:

 • Hasła
 • Klucze SSH
 • Klucze dostępu AWS
 • Klucze API
 • Numery kart kredytowych
 • PINy

Voilà! Właśnie poznałeś podstawowe narzędzie każdego programisty, stworzyłeś swoje pierwsze repozytorium i umieściłeś je na GitHubie. Teraz masz zmiany w swoim projekcie pod pełną kontrolą i możesz brać się dalej do nauki. Powodzenia :)